APSTIPRINĀTS

ar Rīgas 1. Kristīgās pamatskolas direktores Ivetas Gailes

31.08.2020. rīkojumu Nr. VSKR-20-63-rs

 

Rīgas 1. Kristīgā pamatskola

Karjeras izglītības un attīstības atbalsta pasākumu plāns*

 2020./2021. mācību gads

Karjeras nedēļas norises laiks 26.10.2020. – 30.10.2020.

Tēma:  “Klau, sadzirdi savas iespējas”

Karjeras plānošanas tēmas:

  • Pašnovērtējums
  • Darba pasaules iepazīšana
  • Izglītības iespēju izpēte
  • Karjeras lēmumu pieņemšana.

 

 

Nr.

Karjeras plānošanas tēma un nozare

Pasākuma nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

Izdevumi, kurus plānots segt no projekta finansējuma EUR

 

1.

Karjeras lēmumu pieņemšana

“Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”

Tiešsaistes diskusija skolotājiem, karjeras konsultantiem, vecākiem.  

1. – 9. skolotāji un vecāki

27.oktobris

2.

Karjeras lēmumu pieņemšana

“Uzklausi, padomā un izlem pats!”

Tiešsaistes diskusija jauniešiem 

7. – 9. klases izglītojamie

28.oktobris

3.

Karjeras lēmumu pieņemšana.

Karjeras izglītības “portfolio” veidošana

Mācību stunda “Intereses un iecerētā profesija” Personības tests.

6. klases izglītojamie

KARJERAS    NEDĒĻA

26.  – 30. oktobris

4.

Izglītības iespēju izpēte

Manas prasmes un iemaņas. Kas es esmu?

Mācību stunda “Dažādām profesijām nepieciešamas prasmes un iemaņas” Personības tests.

5. klases izglītojamie

26. – 30. oktobris

5.

Pašnovērtējuma veikšana un karjeras lēmumu pieņemšana

Manas dzimtas amati

Mācību stundās tiek veidots projekts, skolēni uzzin, kādas profesijas ir apguvuši viņu radinieki. Aptaujājot vecākus noskaidro pēc kādiem faktoriem tika izvēlēta profesija. Skolēni novērtē kā mainījušās profesijas laika gaitā.

5, 6. un 7. klašu izglītojamie

26. – 30.

oktobris

 

6.

Karjeras lēmumu pieņemšana

Mūsdienu un nākotnes profesijas

Mācību stundās un kopējos svētbrīžos, kā arī interešu izglītības nodarbībās tiek diskutēts par iespējamām nākotnes profesijām.

1. – 9. klašu izglītojamie

26. – 30. oktobris

7.

Darba pasaules iepazīšana. Brīvprātīgais darbs.

Misijas un brīvprātīgā darba nozīme kristīgajā kultūrvidē

Organizēt un piedalīties labdarības pasākumos gan SAC “Ezerkrasti”, “Gaiļezers”, gan PII 146., kurā uzturas bērni no trūcīgām un nelabvēlīgām ģimenēm, gan Zupas virtuves atbalstā u.c. ar mērķi iepazīstināt bērnus ar brīvprātīgo darbu un labdarības darbu.

1. – 9. klašu izglītojamie

1. – 11. decembris

8.

 

Darba pasaules iepazīšana

“Ēnu diena 2021”

Informēt izglītojamos par pasākumu un aicināt apmeklēt “Ēnu dienu”, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

1. – 9. klases izglītojamie

Pieteikšanās – janvāris;

Dalība – februāris.

9.

Darba pasaules iepazīšana

Mana karjera sportā

Tikšanās ar sporta jomas profesionāļiem, lai iepazītos par viņa darba ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šo profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū un sporta elitē.

5. – 9. klases izglītojamie

2018.gada februāris/marts

10.

Izglītības iespēju izpēte

Izglītības izstāde “Skola 2021”

Izglītojamie dodas un izglītības izstādi “Skola 2021” ar mērķi iegūt informāciju par izglītības iespējām pēc 9. klases beigšanas.

9. klases izglītojamie.

2021.gada

februāris

EUR 100.00

Ieejas biļetes 25 izglītojamajiem.

(pasākums var notikt tikai ar RD IKSD atbalstu)

11.

Darba pasaules iepazīšana. Nozare –ražošana.

No kurienes mūsu ēdnīcā ir piens un āboli.

Ekskursija un radošs darbs par ES un valsts atbalsta programmām “Skolas auglis” un “Skolas piens”. Pārrunas par to nozīmību un nepieciešamību organisma pilnvērtīgai attīstībai

1.– 9. klases izglītojamie.

Aprīlis

12.

 

Darba pasaules iepazīšana

Ēnu diena

Informēt izglītojamos par pasākumu un aicināt apmeklēt “Ēnu dienu”, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

1.– 9. klases izglītojamie.

Pieteikšanās – janvāris;

Dalība – februāris.

                         

* Plānā ir iespējamas izmaiņas atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem

 

Sagatavoja:

Direktores vietniece izglītības jomā Ieva Karlsberga

Datums: 26.08.2020.