Atbalsta personāla mērķis ir sekmēt izglītojamo ar mācīšanās grūtībām, citām speciālām vajadzībām integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesa norisē. Svarīga ir vecāku vai viņu aizbildņu līdzdalība un sadarbība ar izglītības atbalsta personāla speciālistiem, tāpēc skolas atbalsta personāla komanda meklē risinājumus, kā strādāt ar ģimeni kopumā, lai uzlabotos izglītojamā mācību kvalitāte skolā.