1.-8.klase 9.klase
Mācību gada sākums 2020.gada 1.septembris
Mācību gada beigas 2021.gada 28.maijs 2021.gada 11.jūnijs
I semestris 2020.gada 1.septembris – 18.decembris
II semestris 2021.gada 4.janvāris - 28.maijs
2021.gada 4.janvāris - 11.jūnijs
Rudens brīvdienas 2020.gada 19.oktobris – 23.oktobris
Ziemas brīvdienas 2020.gada 21.decembris – 2021.gada 1.janvāris
Pavasara brīvdienas 2021.gada 15.marts – 19.marts
Vasaras brīvdienas 2021.gada 1.jūnijs—31.augusts
2021.gada 11.jūnijs – 31.augusts
  • 1. klases izglītojamiem papildu brīvdienas – 2021.gada 8. februāris – 12. februāris;
  • 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020.gada 14.maijā – Pēdējais zvans;
  • Projektu nedēļa – 2020.gada 8.februāris – 12.februāris;
  • Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši nav iespējams nodrošināt mācību procesu, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, mācību gads var tikt pagarināts 1. -8.klases izglītojamiem.