1.-8.klase 9.klase
Mācību gada sākums 2021.gada 1.septembris
Mācību gada beigas 2022.gada 31.maijs 2022.gada 14.jūnijs
I semestris 2021.gada 1.septembris – 21.decembris
II semestris 2022.gada 5.janvāris - 31.maijs
2022.gada 5.janvāris - 14.jūnijs
Rudens brīvdienas 2020.gada 18.oktobris – 22.oktobris
Ziemas brīvdienas 2020.gada 22.decembris – 2022.gada 4.janvāris
Pavasara brīvdienas 2022.gada 14.marts – 18.marts
Vasaras brīvdienas 2022.gada 1.jūnijs—31.augusts
2022.gada 14.jūnijs – 31.augusts
  • 1. klases izglītojamiem papildu brīvdienas – 2021.gada 8. februāris – 12. februāris;
  • 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020.gada 14.maijā – Pēdējais zvans;
  • Projektu nedēļa – 2020.gada 8.februāris – 12.februāris;
  • Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši nav iespējams nodrošināt mācību procesu, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, mācību gads var tikt pagarināts 1. -8.klases izglītojamiem.