1.-8.klase 9.klase
Mācību gada sākums 2019.gada 2.septembris
Mācību gada beigas 2020.gada 29.maijs 2020.gada 12.jūnijs
I semestris 2018.gada 3.septembris – 20.decembris
II semestris 2020.gada 6.janvāris - 29.maijs
2020.gada 6.janvāris - 12.jūnijs
Rudens brīvdienas 2019.gada 21.oktobris – 25.oktobris
Ziemas brīvdienas 2019.gada 23.decembris – 2020.gada 3.janvāris
Pavasara brīvdienas 2020.gada 16.marts – 20.marts
Vasaras brīvdienas 2020.gada 1.jūnijs—31.augusts
2020.gada 15.jūnijs – 31.augusts
  • 1. klases izglītojamiem papildu brīvdienas – 2020.gada 10. februāris – 14. februāris;
  • 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020.gada 15.maijā – Pēdējais zvans;
  • Projektu nedēļa – 2020.gada 10.februāris – 14.februāris;
  • Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši nav iespējams nodrošināt mācību procesu, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, mācību gads var tikt pagarināts 1. -8.klases izglītojamiem.