APSTIPRINĀTS

ar Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas

direktores Ivetas Gailes

30.08.2019. rīk. Nr. VSKR-19-99-rs

 • Mācību priekšmetu pārbaudes darbu grafiks 1.-9.klasei

  2019./2020.m.g. 1.semestrim

  Datums

  1.klase

  2. klase

  3. klase

  4.klase

  5.klase

  6.klase

  7.klase

  8.klase

  9.klase

  SEPTEMBRIS

  SEPTEMBRIS

  SEPTEMBRIS

  SEPTEMBRIS

  02.09.

  Angļu val.-K.Z.

  03.09.

  04.09.

  05.09.

  06.09.

  09.09.

  Latviešu val.

  10.09.

  Angļu val.-S.K.

  11.09.

  12.09.

  Angļu val.-S.K.

  Angļu val.-S.K.

  Angļu val.-S.K.

  13.09.

  Vizuālā m.

  Vizuālā m.

  Matemātika

  16.09.

  Vizuālā m.

  Mūzika

  17.09.

  Mūzika

  Latviešu val.

  Mūzika

  Latviešu val.

  18.09.

  Vizuālā m.

  19.09.

  Latviešu val.

  Latviešu val.

  20.09.

  Dabaszinības

  Dabaszinības

  23.09.

  Mūzika

  24.09.

  Angļu val.-S.K.

  Mūzika

  Angļu val.-S.K.

  Matemātika

  Vizuālā m.

  Angļu val.-S.K.

  Kristīgā māc.

  Angļu val.-S.K.

  Latviešu val.

  Vizuālā m.

  Latviešu val.

  Vizuālā m.

  Vizuālā m.

  Angļu val.-S.K.

  25.09.

  Matemātika

  Mūzika

  Mūzika

  Matemātika

  Matemātika

  Soc.zinības

  Angļu val.-K.Z.

  Latviešu val.

  26.09.

  Matemātika

  Angļu val.-K.Z.

  Latviešu val.

  Angļu val.-K.Z.

  Latviešu val.

  Angļu val.-K.Z.

  27.09.

  Kristīgā māc.

  Latv. Val.

  Literatūra

  Literatūra

  Literatūra

  Literatūra

  OKTOBRIS

  OKTOBRIS

  OKTOBRIS

  OKTOBRIS

  30.09.

  Soc.zinības

  Latviešu val.

  Angļu val.-K.Z.

  Vizuālā m.

  Mūzika

  Angļu val.-K.Z.

  01.10.

  Dabaszinības

  Mūzika

  Angļu val.-K.Z.

  02.10.

  Mājt. un tehn.

  Dabaszinības

  Matemātika

  03.10

  Latviešu val.

  04.10.

  Dabaszinības

  Kristīgā māc.

  07.10.

  Matemātika

  Mūzika

  Mūzika

  08.10.

  Mājt. un tehn.

  Latviešu val.

  Latviešu val.

  Krievu val.

  Latviešu val.

  Krievu val.

  Krievu val.

  Krievu val.

  09.10.

  Literatūra

  Latviešu val.

  10.10.

  STUNDAS

  ĀRPUS

  SKOLAS

  PROJEKTU

  DIENA

  STUNDAS

  ĀRPUS

  SKOLAS

  PROJEKTU DIENA

  11.10.

  Mājt. un tehn.

  Kristīgā māc.

  Informātika

  Informātika

  Informātika

  12.10.

  14.10.

  Soc.zinības

  Vizuālā m.

  Vizuālā m. Vēsture

  Mūzika

  Vēsture

  Vēsture

  Vēsture

  15.10.

  Mūzika

  Matemātika

  Vizuālā m.

  Mūzika

  Kristīgā māc.

  Latviešu val.

  Vizuālā m.

  Latviešu val.

  Vizuālā m.

  Vizuālā m.

  16.10.

  Vizuālā m.

  Matemātika

  Angļu val.-S.K.

  Mūzika

  Mūzika

  Vēsture

  Soc.zinības

  Vēsture

  Angļu val.-K.Z.

  Vēsture

  Latviešu val.

  Vēsture

  17.10.

  Matemātika

  Latviešu val.

  Soc. Zinības

  Angļu val.-K.Z.

  Latviešu val.

  Soc. Zinības Angļu val.-K.Z.

  Angļu val.-K.Z.

  Latviešu val.

  Angļu val.-K.Z.

  Angļu val.-K.Z.

  18.10.

  Latv. Val.

  Vizuālā m.

  Vizuālā m.

  Kristīgā māc.

  Dabaszinības

  Angļu val.-S.K.

  Dabaszinības

  Angļu val.-S.K.

  Angļu val.-S.K.

  RUDENS

  BRĪVLAIKS

  RUDENS

  BRĪVLAIKS

  RUDENS

  BRĪVLAIKS

  28.10.

  Soc.zinības

  Mūzika

  29.10.

  Angļu val.-S.K.

  Latviešu val.

  Mūzika

  Latviešu val.

  Angļu val.-K.Z.

  30.10.

  Matemātika

  Latviešu val.

  31.10.

  Latviešu val.

  Latviešu val.

  NOVEMBRIS

  NOVEMBRIS

  NOVEMBRIS

  NOVEMBRIS

  01.11.

  Kristīgā māc.

  Literatūra

  Literatūra

  Literatūra

  Literatūra

  04.11.

  05.11.

  Krievu val.

  Krievu val.

  Krievu val.

  Krievu val.

  06.11.

  Mājt. un tehn.

  Matemātika

  07.11.

  Latviešu val.

  Latviešu val.

  Kristīgā māc.

  Latviešu val.

  08.11.

  11.11.

  Mūzika

  Mūzika

  12.11.

  Dabaszinības

  Latviešu val.

  Latviešu val.

  Latviešu val.

  13.11.

  Matemātika

  Dabaszinības

  Vēsture

  Vēsture

  Vēsture

  Vēsture

  14.11.

  Matemātika

  Angļu val.-K.Z.

  15.11.

  Latv. Val.

  Kristīgā māc.

  Matemātika

  18.11

  VALSTS

  SVĒTKI

  VALSTS

  SVĒTKI

  VALSTS

  SVĒTKI

  19.11.

  Angļu val.-S.K.

  Mūzika

  Angļu val.-S.K.

  Mūzika

  Angļu val.-K.Z.

  Angļu val.-K.Z.

  Angļu val.-K.Z.

  20.11.

  Mūzika

  Matemātika

  Mūzika

  Soc.zinības

  Angļu val.-K.Z.

  Latviešu val.

  21.11.

  Latviešu val.

  Latviešu val.

  Latviešu val.

  Angļu val.-K.Z.

  Latviešu val.

  Angļu val.-S.K.

  Angļu val.-S.K.

  Angļu val.-K.Z.

  Angļu val.-S.K.

  22.11.

  Dabaszinības

  Kristīgā māc.

  Dabaszinības

  Literatūra

  Dabaszinības

  Literatūra

  25.11.

  Matemātika

  Vēsture

  Mūzika

  Vēsture

  Vēsture

  Vēsture

  Mūzika

  26.11.

  Mūzika

  27.11.

  Matemātika

  Matemātika

  28.11.

  Latviešu val.

  29.11.

  Mājt. un tehn.

  Kristīgā māc.

  DECEMBRIS

  DECEMBRIS

  DECEMBRIS

  DECEMBRIS

  02.12.

  Soc.zinības

  Mūzika

  03.12.

  Mājt. un tehn.

  Krievu val.

  Latviešu val.

  Krievu val.

  Latviešu val.

  Krievu val.

  Krievu val.

  04.12.

  Mājt. un tehn.

  Literatūra

  Matemātika

  Latviešu val.

  05.12.

  Matemātika

  Latviešu val.

  Soc. zinības

  Latviešu val.

  Latviešu val.

  06.12

  Kristīgā māc.

  Latv. Val.

  Matemātika

  Kristīgā māc.

  Dabaszinības

  Dabaszinības

  Literatūra

  Literatūra

  09.12

  Soc.zinības

  Latviešu val.

  Mūzika

  Vēsture

  Vēsture

  Vēsture

  Vēsture

  10.12

  Angļu val.-S.K.

  Mūzika

  Dabaszinības

  Mūzika

  Kristīgā māc.

  11.12

  Matemātika

  Mūzika

  Dabaszinības

  Mūzika

  Matemātika

  Vēsture

  Vēsture

  Vēsture

  Vēsture

  12.12

  Angļu val.-S.K.

  Angļu val.-K.Z.

  Latviešu val.

  Soc. Zinības

  Angļu val.-K.Z.

  Kristīgā māc.

  Angļu val.-K.Z.

  Angļu val.-S.K.

  Angļu val.-K.Z.

  Angļu val.-S.K.

  Angļu val.-K.Z.

  Angļu val.-K.Z.

  Angļu val.-S.K.

  13.12

  Dabaszinības

  Kristīgā māc.

  Kristīgā māc.

  Soc.zinības

  Angļu val.-K.Z.

  16.12

  Latv. Val.

  Matemātika

  Mūzika

  Mūzika

  Mūzika

  17.12.

  Matemātika

  Latviešu val.

  Mūzika

  18.12.

  Literatūra

  19.12.

  20.12.

  ZIEMAS

  BRĪVLAIKS

  ZIEMAS

  BRĪVLAIKS

  ZIEMAS

  BRĪVLAIKS

  ZIEMAS

  BRĪVLAIKS

  • vienā dienā vienai klasei neieplānot vairāk par diviem tēmas noslēguma pārbaudes darbiem, (izņemot mūzikā, vizuālajā mākslā un sociālajās zinībās);

  • kārtējo pārbaudes darbu skaitu, veidu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus mācību priekšmeta pedagogs nosaka saskaņā ar pārbaudes mērķiem un izglītojamo sagatavotību!

  • Grafikā nav iekļauts RUDENS BRĪVLAIKS- 21.10.-27.10 !