RĪGAS 1.KRISTĪGĀS PAMATSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU SARAKSTS
2019. /2020. MĀCĪBU GADA I SEMESTRĪ

Stundu sākuma un beigu laiki atrodami šeit.

Interešu izglītības pulciņš, pedagogs

Telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Tautiskās deja, 1. – 2. klašu TDK

Inga Annaite

15.20-16.45

BLC Jota

15.20-16.45

zāle

Tautiskās deja, 3. – 4. klašu TDK

Inga Annaite

13.50-15.15

BLC Jota

13.50-15.15

zāle

Vizuālās mākslas pulciņš

Terēze Tamane

24.

13.50-15.15

(3.-4.klase)

----------------------------

15.20-16.45

(5.-9.klase)

13.50-15.15

(2.klase)

14.35-16.00

(1.klase)

Citas, Personības praktiskā izaugsme 5.- 9.klase

Vija Zīlīte

24.

14.35-16.00

(5.-9.klase)

Vides pētnieki

Ilze Andersone

23.

13.00-15.15

(1.-2.klase)

13.50-16.00

(3.-6.klase)

Bībeles pulciņš

Iveta Gaile

33.

13.00-14.30

Rokdarbi 3.-5. klase,

Inga Annaite

36.

16.00-16.40

(6.-9.klase)

16.00-16.40

(6.-9.klase)

13.00-14.30

(3.-5.klase)

Koris 5.-9.klase

Dace Lazda

13.

14.30-15.10

Volejbols

Raivis Mizāns

zāle

14.30-15.50

(1.-4.klse)

14.30-16.30

(5.-9.klase)

Vispusīgā fiziskā sagatavotība

Raivis Mizāns

zāle

13.45-14.25

(1.-4.klase)

14.30-15.50

(5.-9.klase)

15.15-15.55

(5.-9.klase)

BLC Jota

13.50-14.30

(1.-4.klase)

Stundu sākuma un beigu laiki atrodami šeit.