RĪGAS 1.KRISTĪGĀS PAMATSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU SARAKSTS
2021. /2022. MĀCĪBU GADA I SEMESTRĪ

Stundu sākuma un beigu laiki atrodami šeit.

Interešu izglītības pulciņš grafiks PDF

APSTIPRINĀTS 01.09.2021.

Rīkojumu nr. VSKR 21-46-rs

Interešu izglītības pulciņu grafiks 2021./2022. m.g.

Interešu izglītības pulciņš Pedagogs Telpa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Bībeles pulciņš Iveta Gaile 33. 14:40-15:20

15:25-16:05

 

Tautiskās dejas, TDK “Jota”

1.-4.kl.

Inga Annaite Zāle 14:30-16:00 13:40-15:10
Tautiskās dejas, TDK “Jota”

6.kl.

Inga Annaite Zāle 8:30-9:10 13:00-13:40
Vizuālā māksla

1.-2.kl

Ingrīda Andersone 33. 13.40 - 14.20 1.,2.kl.
Vizuālā māksla

3.-4.kl

Ingrīda Andersone 33. 13.40 - 15.10

3.-4.kl

Vizuālā māksla

5.-9.kl

Ingrīda Andersone 33. 15.20 - 16.00

7.-9.kl.

14.30 - 16.00 6.kl. 14.30 - 15.10 5.kl.
Vispusējā fiziskā sagatavotība, VFS 1.-4.kl. Raivis Mizāns Zāle 16:00- 16:40 4.kl. 14:50 – 15:30 1.kl 8:30-9:10

3.kl

Volejbols 1.-4.kl. Raivis Mizāns Zāle 15:20-16:00 4.kl 13:30- 14:10 2.kl
14:10-14:50

3.kl.

 

Vides pētnieki

1.-3.kl

Ilze Andersone 23. 14:30-16:30
Vides pētnieki

4.-6.kl.

Ilze Andersone 23. 13:40-15:40
Koris 1.-4.kl Tomass Ančs 36. 14:20-15:00

15:05-15:45

15:50-16:30

Koris  5.-9.kl Tomass Ančs 36. 15:30-16:10 15:20-16:00

16:05-16:45

16:50-17:30

Personīgās izaugsmes pulciņš, P3 5.-9.kl. Vija Zīlīte 22. 15:20- 16:00

16:05-16:45

Rokdarbi 1.-4.kl Inga Annaite 13. 15:20-16:40
Rokdarbi 5.-9.kl. Inga Annaite 13. 15:30-16:50