RĪGAS 1.KRISTĪGĀS PAMATSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU SARAKSTS
2022. /2023. MĀCĪBU GADA I SEMESTRĪ

Stundu sākuma un beigu laiki atrodami šeit.

Interešu izglītības grafiks