RĪGAS 1.KRISTĪGĀS PAMATSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU SARAKSTS
2020. /2021. MĀCĪBU GADA I SEMESTRĪ

Stundu sākuma un beigu laiki atrodami šeit.

Interešu izglītības pulciņš, pedagogs Telpa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 

Tautiskās deja, 1. – 2. klašu TDK

Inga Annaite

BLC Jota 15.50- 17.10     12.50-14.20  
 

Tautiskās deja, 3. – 4. klašu TDK

Inga Annaite

BLC Jota 14.15- 15.45  

 

Metodiskais darbs 11.10-12.40

  14.35-15.55

 

Metodiskais darbs 11.10-12.40

 
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

1.- 2. klase

Ingrīda Andersone

 

33

1.klase 12.50-13.30

2. klase 13.40-14.20

       
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

3.- 4. klase

Ingrīda Andersone

33     12.50-13.30

13.45-15.15

   
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

5.- 9. klase

Ingrīda Andersone

33  

14.20-15.00

15.15-16.40

       
Citas, Personības praktiskā izaugsme 5. - 9.klase

 

Vija Zīlīte

 

34

  15.55-16.35

16.40-17.20

     
Vides pētnieki  1.-2.klasei

Ilze Andersone

23     12.50-13.30

13.45-14.25

14.35-15.15

   
Vides pētnieki  3.-6.klasei

Ilze Andersone

23         12.50-13.30

13.45-14.25

14.35-15.15

 

Bībeles pulciņš

Iveta Gaile

 

33         15.10-15.50

16.00-16.40

Rokdarbi 1.- 2. klase,

Inga Annaite

36   1.klase 12.50-13.30

2.klase 13.40-14.20

     
Rokdarbi 3.- 5. klase,

Inga Annaite

 

36   14.35-15.15

15.25-16.05

     
Koris 5. - 9. klase

Tomass Ančs

11 15.00-16.20     15.00-16.20  
Koris 1. – 4. klase

Tomass Ančs

11 13.30-14.30

 

    13.30-14.30  
Volejbols 1.-4. klase

Raivis Mizāns

Zāle 15.00-15.40   12.50-14.10

 

   
Vispusīgā fiziskā sagatavotība

Raivis Mizāns

 

Zāle

  14.30-15.10 14.25-15.45    
Kokapstrādes pulciņš

“Jaunais galdnieks”

4. – 9. Klases

Juris Vingris

  14.20-15.00

15.10-15.50

      14.20-15.00

15.10-15.50

Stundu sākuma un beigu laiki atrodami šeit.