Oficiālā Erasmus+  projekta  mājas  lapa   https://r1kp-erasmus.lv/

PROJEKTS PĀRTRAUKTS COVID-19 PANDĒMIJAS DĒĻ

Projekta apraksts: Fantāziju un radošumu rosinošā grāmatu pasaule

Fantāziju un radošumu rosinošā grāmatu pasaule

Identifikators

4145

Projekta nosaukums

Fantāziju un radošumu rosinošā grāmatu pasaule

Plānotais finansējuma avots

ES – Eiropas Savienības fondi

Izmaksas

Projekta kopējais budžets: EUR 28 190.00

   tai skaitā RD projekta budžeta daļa: EUR 28 190.00

RD līdzfinansējums: EUR 0.00

RD priekšfinansējums: EUR 5 638.00

Finansējošās programmas nosaukums: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” KA2 Stratēģiskās partnerības

Budžeta programmas kods

 

Atslēgvārdi

Grāmata, teātris, radošums, lasītprasme

Par projektu atbildīgā iestāde

Rīgas 1. Kristīgā pamatskola

Par projektu atbildīgā persona

Katerina Vlasenko, Klaudija Zimmermane 

Ārējā partnera nosaukums

Evangelisches Schulzentrum Oberschule und Gymnasium, Kemnica, Vācija

Ārējā partnera kontaktpersona

Katerina Vlasenko, Klaudija Zimmermane

Paredzamie projekta datumi

01.10.2020. – 30.09.2022. (24 mēneši)

Projekta partneri

 

Mērķa grupa

6.-9. klašu skolēni

Esošās problēmas apraksts

Bērni mūsdienās aizvien retāk lasa drukātus tekstus. Lasītprasme, teksta izpratne un radošums ir ļoti aktuālas mācību prioritātes mūsdienu digitālajā laikmetā, tāpēc, rosinot skolēnus lasīt grāmatas, iestudēt to sižetus, tiek attīstītas ļoti svarīgas pamatprasmes un kompetences.

Projekta mērķi

Veicināt skolēnos interesi par grāmatām, attīstīt lasītprasmi un rosināt iepazīt dažādu valstu literatūru.

Projektā plānotās aktivitātes

– Skolēni lasa, prezentē pašu izvēlētas grāmatas, balso par grāmatu, kura tiks izraudzīta kopīgam dalībvalstu teātra uzvedumam;

– Dalība 4 apmaiņas braucienos (14 izglītojamie un divi pedagogi no katras dalībvalsts), kuros skolēni:

– raksta scenāriju, aranžē mūziku uzvedumam;

– šuj tērpus, gatavo dekorācijas;

– iestudē lugu un organizē izrādi plašākai publikai;

– veido izrādes video.

Paredzamie rezultāti

– Skolēni veicinājuši savu lasītprasmi, attīstījuši prezentēšanas prasmi;

-Skolēni iemācījušies sadarboties, apguvuši komunikācijas prasmes, pielietojuši saziņā svešvalodas – vācu, angļu un krievu valodu;

– Skolēni apguvuši radošās prasmes – paši iestudējuši un izrādījuši teatrālu uzvedumu.

Projekta attīstības stadija

tiek plānots

Projekta pievienojamie dokumenti

Nav pievienoti dokumenti

Projekta numurs

2020-1-DE03-KA229-07756_2

Projektu ievadīja

Spunde Ilze

 

Prioritātes

RD Pilsētas attīstības programmas uzdevumi no 27.05.2014.

1.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību