Mācību gada sākums

Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas direktores Ivetas Gailes uzruna skolas saimei, 2019./2020.mācību gadu sākot.

MŪSU CEĻŠ

Kad lasu Evaņģēlijus, bieži no sirds vēlos kaut Jēzus uz mirkli atpūstos: no lūdzēju, sirgstošo, ziņkārīgo, aizspriedumaino un sekotāju pūļiem.

“Jēzus gāja pa visām pilsētām un ciemiem, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visas slimības un kaites.

Un, redzēdams ļaužu pūli, Viņš iežēlojās par tiem..”

(Mt 9:35-36)

Pat tajā brīdī, kad atgriežas Viņa mācekļi, Jēzus viņus (!) sūta atpūsties (“..jo daudzi nāca un gāja, tā ka tiem nebija pat laika paēst” – Mk 6:31b)). Jēzus nepārtraukti ir ceļā! Palūkojieties uz Jēzus ar sandalēm apautajām kājām: visu laiku pa akmeņiem, smiltīm un putekļiem. Viņš apsēžas pie Jēkaba akas pašā dienas karstākajā laikā, lai kaut cik atvilktu elpu no saules pielietā ceļa, un arī tad sniedz pestījošo vēsti svešajai sievietei! Vienīgās stundas, kurās Jēzus neatrodas uz ceļa, ir lūgšanu laiks un tas pārsvarā ir nakts stundās. Un mēs vēl sūdzamies par darbu pārslodzi!!

Šajā gadā daudzu cilvēku sirdīs ir domas par ceļu, nevis tūrisma pārgājienu vai braucienu, bet ceļu pie sevis, pie Dieva, pie līdzcilvēkiem. Patiess prieks ir par to, ka arī Latvija ir uzsākusi Santjago de Kompostela – Svētā Jēkaba – ceļa izveidi 300 km garumā. Interesanta paradigma: apstāties no ikdienas rutīnas, no skrējiena un masīvā darba slodzes, lai dotos ceļā!

Visa mūsu dzīve ir tāds svētceļojums pie Debesu Tēva, pārvarot neskaitāmas ceļa grumbas, līkločus un kāpienus. Šajā ceļā ir bezgala daudz grūtību, prieku un bēdas, savi noteikumi un likumi. Jā, un līdzās ir daudz, daudz cilvēku, kuri tik pat neatlaidīgi veic savu svētceļojumu.. Plecu pie pleca, pieņemot, palīdzot, saprotot un atbalstot. Mūsu brīvība, un tajā pat laikā, uzdevums ir godam veikt savas dzīves svētceļojumu. Ļoti patika “Mieram tuvu” 20 gadu jubilejas izdevumā (Nr.241) teiktais: “Dari manu dzīvi par svētceļojumu – par mīlestībā veiktu ceļu pie Dieva un cilvēkiem. Lai Tava gaisma apgaismo manas dzīves ceļu. Lai mana dzīve ir svētceļojums – ceļš Dieva klātbūtnē. Ceļš uz patiesību. Ceļš uz sirdi. Ceļš pie sevis. Ceļš pie Dieva un pie tuvākā.”

Šajā mācību gadā skolas mācību priekšmetu Bībeles caurviju tēma ir “12 dabas elementi ceļā”, katru mēnesi apcerot vienu dabas elementu (akmeņi, putekļi, saule, lietus, pļavas utt.). Dotā tēma tiks atspoguļota arī laikraksta “Svētdienas Rīts” ikmēneša izdevumā, lai bērni visa mācību gada garumā varētu sekot līdzi Bībeles tēmai gan lasot mācītāja Ivara Jēkabsona apceri, gan izpildot attiecīgo uzdevumu.

Lai mums visiem izdodas mūsu skolas kopējais ceļš! Lai Dieva svētība un Svētā Gara sadraudzība ir pār un ap mums!

Svētais Patriks

Es eju pa savu ceļu,
un Dieva spēks ir mans atbalsts,
Dieva varenība – mans aizsargs,
Dieva gudrība – ceļa rādītāja,
Dieva acs mani vada,
Dieva auss ir manu vārdu lieciniece.
Lai Dieva vārdi ir vienmēr uz manām lūpām,
lai Dieva roka mani sargā,
lai ceļš, kas ved pie Dieva,
paveras manā priekšā,
lai Dieva vairogs mani sargā,
lai neredzamie Dieva karapulki
mani izglābj
no visiem sātana slazdiem,
no ikviena netikuma,
kas varētu saņemt mani verdzībā,
no visiem, kas vēl ļaunu.
Kā īsā ceļā, tā tālā,
kā ejot vienam, tā kopā ar daudziem,
lai ikreiz Kristus ir ar mani,
lai Viņš mani sargā,
tā lai mana kalpošana vainagojas
bagātiem augļiem.

Jūsu direktore Iveta

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *