Atklātās stundas 2020

Lai palīdzētu vecākiem iepazīt pāreju uz jauno, kompetencēs balstīto izglītību, aicinām apmeklēt atklātās mācību stundas!

Būsiet laipni gaidīti 2020.gada 19. un 20.februārī no plkst 8:20 līdz 14:30 jebkurā interesējošā mācību priekšmetu stundā, kas ir skolas mācību priekšmetu stundu sarakstā.

UZMANĪBU! 19.februārī 6.klasei, bet 20.februārī 3.klasei ir Valsts diagnosticējošais pārbaudījums latviešu valodā, līdz ar to mācību priekšmetu stundas nav iespējamas.

Lūgums iepriekš savu dalību mācību priekšmetu stundās pieteikt klašu audzinātājiem.

Tikai kopā mēs varam vairāk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *