3. pielikums

21.08.2019. Iekšējiem kārtības noteikumiem Nr. VSKR-19-8-nts

Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas

EMOCIONĀLA, FIZISKA VARDARBĪBA STARP IZGLĪTOJAMAJIEM – RĪCĪBAS SHĒMA

EMOCIONĀLA, FIZISKA VARDARBĪBA STARP IZGLĪTOJAMAJIEM – RĪCĪBAS SHĒMA