2020./2021.mācību gada konsultāciju grafiks

APSTIPRINĀTS ar 1.Kristīgās pamatskolas direktores Ivetas Gailes 01.09.2020. rīkojumu Nr. VSKR-20-72-rs

Atjaunots 01.09.2020.

Nr. skolotājs mācību priekšmeti kab.  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena  Ceturtdiena Piektdiena
1 Mārīte Alksne latv. val. literatūra 6.-9.kl. 31 8.30- 9.00 15.10-15.40
2 Tomass Ančs mūzika 1.-9.kl. 13 14.15-14.559 (katru 2 nedēļu) 8.20-9.00 ( katru 2 nedēļu)
3 Ilze Andersone dabaszinības 5.,6. kl. , 3.klase 23 8.00-8.50
4 Ingrīda Andersone viz. Māksla 1.-9.kl. 33 14.20-14.40 ( 1.-6.kl.) 8.45-9.00 (8.-9.kl.)
5 Inga Annaite soc. zinības.5.kl. , mājt. un tehn. 36 8.20-9.00 5.kl. SZ 8.20-9.00 Mājt.
6 Dace Birnika fizika 8.-9.kl. 34 15.00-15.40 ( katru otro nedēļu)
7 Kārlis Dreimanis matemātika  6.-9.kl. 34 8.30-9.05( Pāra nedēļās) 14.15-15.00
8 Iveta Gaile kristīgā mācība 5.-6.kl. 33 13.30-14.00
9 Mārtiņš Gailis informātika 4.-7.kl. 22 8.30-9.00
10 Artūrs Jankauskis vēstures, soc. zinības, ģeogrāfija 35 15.10-15.40 14.20-14.40
11 Jeļena Jemeļjanova krievu valoda 4.-9.kl. 11 8.15-9.00
12 Ieva Karlsberga latv. val., literatūra 5.kl., 2.klase 21 12.50-13.20 ( 2.kl.) 8.30-9.10 ( 5.kl.)
13 Ina Kovaļeva Kristīgā mācība 1.-3.kl. 5 8.00-8.30
14 Solvita Kovaļevska Angļu val. 2.-9.kl. 32 14.20-14.40 8.10-8.30
15 Silvita Kravale Angļu val. 1.-8.kl. 32 15.10-15.45
16 Voldemārs Lauciņš Kristīgā mācība 8.-9.kl. 34 8.45-9.10
17 Kārlis Levinskis bioloģija, ķīmija 7.-9.kl. 11 8.20-9.00 8.20-9.00
18 Dace Lukauska matemātika  5.kl., 1.klase 15 8.00-8.30 8.00-8.20
19 Raivis Mizāns sports 1.-9.kl. 13 8.10-9.00
20 Indra Raudiņa 4.klase 29 12.40-13.30
21 Juris Vingris datorika 4.kl. , mājt. un tehn.4.-9.kl. 1 13.30-14.15
SKOLĒNIEM  OBLIGĀTI JĀPIERAKSTĀS UZ KONSULTĀCIJU E-KLASĒ, SŪTOT E – PASTU SKOLOTĀJAM !
Pieteikšanās jāveic līdz iepriekšējās dienas vakaram pirms konsultāciju dienas!