2019./2020.mācību gada konsultāciju grafiks

APSTIPRINĀTS ar 1.Kristīgās pamatskolas direktores Ivetas Gailes 02.09.2019. rīkojumu Nr. VSKR-19-108-rs

Atjaunots 10.09.2018.

Skolotājs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Iveta Gaile (Kristīgā māc.)

7.stunda

Mārīte Alksne (Latv.v., lit.)

9.,10.stunda

Kristīne Zirjanova (Angļu val., Soc. zinības 7.kl.)

8.stunda

8.stunda

Solvita Kovaļevska (Angļu val.)

Jeļena Jemeļjanova ( Krievu val.)

0.un 9.stunda

0.stunda

Raivis Mizāns ( Sports)

0.stunda

0.stunda

Kārlis Dreimanis (Matemātika)

Dace Birnika (Fizika)

9.stunda

Māris Mitenbergs (Ķīmija, Bioloģija)

8.stunda

Artūrs Jankauskis (Ģeogrāfija)

9.stunda

Iveta Grēviņa (Vēsture)

0.stunda

Mārtiņš Gailis (Informātika)

0.stunda

Terēze Tamane (Viz. māksla)

8.stunda

Ina Kovaļeva (Krist. māc.)

6.stunda

Dace Lazda (Mūzika, Mūzika)

8.stunda

Inga Annaite (Mājtur. un tehn.)

0.stunda

0.stunda

Juris Vingris (Mājtur. un tehn.)

Dace Lukauska (4. klase )

0.stunda

0.stunda

Ilze Andersone (2. klase un Dabaszinības 5.,6.kl.)

10.stunda

Indra Raudiņa (3. klase)

6.stunda

6.stunda

Ieva Karlsberga (1. klase)

6. un7.stunda