1. PIELIKUMS

ar Rīgas Kristīgās vidusskolas direktores Ivetas Gailes

05.11.2018. rīkojumu Nr. VSKR-18-95-rs

RĪGAS KRISTĪGĀS VIDUSSKOLAS SADRAUDZĪBAS SKOLAS KEMNICĀ VIESOŠANĀS

No 14.11.2018. līdz 20.11.2018.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2)

skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2018-1-DE03-KA229-047274_2 ietvaros (partneris)

Mūzika liek pasaulei griezties”

Rīgas reģiona projekta vadības sistēmā (PVS ID) identifikācijas Nr. 3876

2018./2019. un 2019./2020. mācību gads

NOVEMBRIS

DATUMS

LAIKS

PASĀKUMS

SATURISKAIS APRAKSTS

PIEZĪMES

14.11.2018., TREŠDIENA

12.20

Lidostā sagaidīšana

Transports

13.00

Sagaidīšana skolā

Pusdienas

15.00

Izbraukums pie jaunsargiem (pie Sporta akadēmijas)

Jaunsargu bataljonā notiek dažāda rakstura aktivitātes: gan informatīva rakstura, gan fiziska rakstura un dabas zīmju iepazīšana (Šmerļa mežā).

Jāierodas attiecīgā apģērbā un apavos!

e-kartes iegāde;

Organizē 6. klases skolniece Sindija Plaude kopā ar savu instruktoru

18.00

19.00

Vakariņas skolā

Biedrības “Latvijai” jubilejas koncerts “Manai tautas” Rīgas Jaunās Ģertrūdes baznīcā

Koncertā skanēs Latvijā populāru un leģendāru dziedātāju (Armands Birkens, Lorija Cinkuss Vuda, Ieva akuratere) izpildījumā iemīļotas dziesmas “Manai tautai”, “Lūgšana” u.c.)

Došanās pie ģimenēm

15.11.2018., CETURTDIENA

8.20

Svētbrīdis

Vada sk. Ina un Mārtiņš

8.30

Pirmā stunda

Vizuālā māksla – “Es Lielvārdes jostā” (pirmā grupa)

Sk. Terēze

Robotika – (otrā grupa)

Sk. Ieva

9.20

Otrā stunda

– “Es Lielvārdes jostā” (otrā grupa)

Sk. Terēze

Robotika – (pirmā grupa)

Sk. Ieva

10.10

Trešā stunda

Mājturība un tehnoloģijas – svētku tortes veidošana (katra klase + skolotāji + viesi + “Jota” veido savu tortes daļu (noteikta izmēra), kuru dekorē un ieliek ledusskapjos nākamās dienas svētku koncertam.

Sk. Inga A.

Stikla burciņu apgleznošana, lai svētku vakarā varētu rotāt skolas pagalmu ar degošām svecītēm skaistos stikla apgleznotos trauciņos

Sk. Juris un/vai sk. Indra

11.00

Pusdienas

12.00

Ekskursija pa Rīgu

Jugenda Rīga – Rīga var lepoties ar ļoti skaistu jugenda arhitektūru, kura ir iekļauta arī UNESCO sarakstos

Sk. Kristīne

15.00

Izlaušanās” – atjautības spēle

Sk. Kristīne + SD

18.00

Vakariņas “Lido” un atgriešanās ģimenēs

16.11.2018., PIEKTDIENA

10.00

Ierašanās skolā, salātu gatavošana

Projekta dalībnieki kopīgi gatavo gaļas salātus vakara mielastam. Griež produktus, kārto traukos utt.

Sk. Kristīne

Sk. Mārīte

12.00

Pusdienas

12.30

Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa

Brīvprātīgi var doties līdzi skolas izcilākajiem skolēniem uz ziedu nolikšanu

Sk. Sanita

14.00

Lielvārdes jostas” veidošana

Lielvārdes josta” tiek veidota uz A4 formāta lapas no katra dalībnieka dzimšanas datumu ornamenta, ielaminēta un piestiprināta pie skolas sētas

Sk. Terēze

Sk. Mārīte

16.00

Koncerts “Latvijai – 100 un skolai 110” + mākslas izstāde;

Ir aicināti arī skolas absolventi, kuri mīļi tiek gaidīti savā skoliņā

Lielā torte!

Koncerts sastāv no trijām daļām:

  1. daļa – sākas ar Latvijas himnu (dziedam kopīgi ar vācu viesiem), seko vēsturiska prezentācija par Latvijas vēsturi + deju muzikāls priekšnesums

  2. daļa – projekta dalībnieku no Vācijas priekšnesums + apsveikums + direktores uzruna + lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”

  3. daļa – svētku dziesmu koncerts (divas dziesmas, “Dzimtā valoda” (pirmā dziesma) un “Kalniem pāri” (pēdējā dziesma) dziedam visi kopā

  4. koncerta noslēgumā tiek ievesta lielā – no visiem gabaliņiem saliktā torte ar salūtsvecēm. Torte rotāta kā Latvijas karogs.

Sk. Inga A.

Sk. Kristīne

Sk. Mārīte Lore

Sk. Terēze

Skolas Padomes locekļi un Skolēnu dome +

Visa skolas saime

18.00

Sadraudzība mielasts, salidojums un izstāde “Retro” skolā (skolas darbinieki un ģimenes ir aicinātas atnest dažādus priekšmetus/lietas no seniem pagājušiem laikiem, lai bērni varētu iepazīt tuvāko pagātni);

Sadziedāšanās

Galds ir sagatavots no skolas draugu un darbinieku sanestajiem latviešu tradicionālajiem ēdieniem + projekta dalībnieku gatavotajiem gaļas salātiem

Kā dāvaniņu visiem dalībniekiem pasniedz piezīmju blociņus ar skolas un Latvijas simtgades simboliku, lai vakara gaitā viesi un projekta dalībnieki varētu apmainīties ar adresēm, vēlējumiem un iespaidu ierakstiem

Sk. Kristīne

Sk. Ieva

Sk. Dace

20.00

Došanās uz ģimenēm

17.11.2018., SESTDIENA

8.00

Ekskursija “Trīs pludmales”

Trīs pludmales” (vada sk. Ilze Andersone)

Projektā:

Ap 9.00 Saulkrastu Baltā kāpa, brokastis;

11.00 Minhauzena muzejs;

13.00 pusdienas restorānā “Meka”;

14.00 Veczemju klintis;

16.00 Randu pļavas un pusdienas;

17.00 izbraukšana uz Rīgu

Sk. Kristīne

Sk. Ilze A.

Sk. Indra

Sk.

37 cilvēkiem restorānā pusdienas

20.00

Atgriešanās Rīgā un ģimenēs

18.11.2018., SVĒTDIENA

Svētki kopā ar ģimenēm

Visa diena ir kopā ar ģimeni, apmeklējot visdažādākās aktivitātes Valsts svētkos: izstādes, militārā parāde, ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa, koncertu krastmalā, Staro Rīga u.c.

Sk. Kristīne

19.11.2018., PIRMDIENA

Brīvai laiks

15.00

Pusdienojam “Mcdonaldā”

Sk. Kristīne + brīvprātīgie

16.00

Kino

20.11.2018., OTRDIENA

14.00

Aizbraukšana

Direktore I. Gaile

Liepa un Zirjanova

67293824