APSTIPRINĀTS

ar 09.10.2017. rīkojumu Nr. VSKR-17-79-rs

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017. - 2018. mācību gadam

Rīgas Kristīgā vidusskola

PROJEKTS

N.p.k.

Karjeras plānošanas tēma

Pasākuma nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

Izdevumi, kurus plānots segt no projekta finansējuma EUR

1.

Mūsdienu un nākotnes profesijas

Iepazīsim profesiju pasauli

Klases stundās un kopējos svētbrīžos, kā arī interešu izglītības nodarbībās tiek pārrunāts un diskutēts par iespējamām nākotnes profesijām salīdzinājumā ar mūsdienu darba tirgu

1. – 9. klašu izglītojamie

Septembra pirmās divas nedēļas

 

2.

Kā skolā iegūtās zināšanas noder karjeras izaugsmē

Skolas hronikas atvēršanas svētki – absolventu forums

Tikšanās ar skolas absolventiem: sarunas par viņu sasniegumiem savās profesijās ar prezentācijām par viņu karjeru un izglītības nozīmi tajā

1. – 9. klašu izglītojamie un bijušie skolas absolventi no pašiem

29.09.2017.

 

3.

Es – ēdienu pasaulē

UNESCO nedēļa “Kultūras mantojums lietojumā” un Valsts svētku nedēļa

Iepazīties ar ēdienu gatavošanas specifiku un speciālistiem, izglītojamo vecākiem, kuri darbojas ēdināšanas struktūrās, kā arī Latvijas ēdienu gatavošanas tradīcijām, pētīt kopīgās un atšķirīgās iezīmes dažādos reģionos, dokumentēt un aprakstīt senas un ne tik senas receptes, mēģināt tās pagatavot, kā arī dokumentēt un aprakstīt gatavošanas procesu un apkopot iegūto informāciju.

Visa skola + pieaicināties speciālisti

Visa mācību gada garumā, jo īpaši 09.10.2017. – 15.10.2017. un 10.11.2017. – 21.11.2017.

 

4.

CV veidošana un tā nozīme darba attiecībās

Mans CV

Informātikas stundās tiek pārrunāts CV veidošanas principi, tā iesniegšana e-vidē, atbildība pret sniegtajiem faktiem

5. – 7. klases izglītojamie

02. – 06.10.2017.

 

5.

Ieskats māszinību specialitātē

Vai viegli būt medicīnas māsai?

Izglītojamie dodas uz Sarkanā Krusta medicīnas koledžu, lai piedalītos interaktīvā nodarbībā par medicīnas māsu ikdienu, pienākumiem un atbildību

8. un 9. klases izglītojamie

12.10.2017.

 

6.

Elektriķu specialitāte

Uzmanību – elektrība

Vides pulciņa dalībnieki dodas ekskursijā, lai iepazītos ar elektriķa profesijas lielo nozīmi, pienākumiem un atbildību

Vides pulciņš

12.10.2017.

 

7.

Jaunās tehnoloģijas praksē un teorijā

Esmu mobils!

Vecāku kopsapulcē uzaicināt lektori par IKT lietderīgu izmantošanu bērnu attīstībā nākotnes darba tirgum

Izglītojamie un viņu vecāki (aizbildņi)

17.10.2017.

 

8.

Viena no drosmīgākajām profesijām – ugunsdzēsēji

Pieskati uguni!

Gadskārtējā konkursa “Pieskati uguni!” ietvaros 4. klases izglītojamie apgūst ugunsdrošības noteikumus, iepazīstas ar ugunsdzēsēju profesiju, dodas ekskursijā uz Latvijas Ugunsdzēsības muzeju

4. klases izglītojamie

   

9.

Darba pasaules iepazīšana –konditori

Veselīgo našķu pagatavošanas meistarklase

Pēc veiksmīgas piedalīšanās veselīgo našķu meistarklases konkursā, skola saņēma 20% atlaidi interesantās un garšīgās meistarklases organizēšanā skolas telpās, lai uzzinātu, cik lielu darbu, laiku, enerģiju un izdomu ir jāiegulda saldumu radīšanā un kā pagatavot veselīgu našķi

1. – 6. klasei

01.11.2017.

Cena no viena bērna 3,50 un daudzbērnu ģimenēm vēl -25% atlaide!

EUR 400.00

(pasākums var notikt tikai ar RD IKSD atbalstu)

10.

Iepazīties ar profesionālā virziena izglītības iestādēm

Kāpēc mana skola gūst panākumus tūrismā?

Sadarbība ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu karjeras virzienu apzināšanā

7. – 9. klases izglītojamie

Novembris – decembris

 

11.

Inovatīvo ideju nenoslāpēšana, to realizācija

Man ir laba ideja

Iepazīšanās ar Latvijas Tehnoloģiskais centra pārstāvjiem par inovācijas jēdzienu, tās īstenošanu, pieņemot izaicinājumus. Uzzināt par centra vienu no mērķiem: veicināt inovācijai atvērtas sabiedrības veidošanos Latvijā

Visa skolas saime

06.11.2017.

 

12.

Karjeras lēmuma pieņemšana

Pašnovērtējuma veikšana

Katrs cilvēks ir unikāla vērtība

Mācīties atbildīgi izvērtēt savas spējas, talantus un intereses, objektīvi paraugoties uz nākotnes plāniem. Apzināties katra cilvēka darba nepieciešamību kvalitatīva produkta/pakalpojuma radīšanā un realizācijā. Izglītojoši – interaktīvas nodarbības sadarbībā ar VID

Visu klašu izglītojamie

07.11.2017. – 08.12.2017.

 

13.

Uzņēmējdarbība, nepieciešamās prasmes, sava biznesa radīšanai

Tavs uzņēmējgara, biznesa gēns

Sadarbības ar Latvijas Tehnoloģijas centru turpinājums par tā uzdevumu, atbalstīt inovācijas un tehnoloģiski orientētas uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējību. Izglītojamiem ar dažādu metožu palīdzību dodot iespēju izvērtēt savu motivāciju un piemērotību uzņēmējdarbībai

8. un 9. klases izglītojamie

2017./2018. mācību gads

EUR 300.00

Pakalpojuma līgums par lekcijām, gida pakalpojumu un praktisko nodarbību īstenošanu

(pasākums var notikt tikai ar RD IKSD atbalstu)

14.

Misijas un brīvprātīgā darba nozīme kristīgajā kultūrvidē

Esmu misionārs

Organizēt un piedalīties labdarības pasākumos gan SAC “Ezerkrasti”, “Gaiļezers”, gan PII 146., kurā uzturas bērni no trūcīgām un nelabvēlīgām ģimenēm, gan Zupas virtuves atbalstā u.c. aktivitātēs, mācoties un padarot apkārtējo pasauli labāku un gaišāku

Visa skola

Decembra mēnesis

 

15.

Uzņēmējdarbības attīstība

Es – topošais uzņēmējs”

Kas veicina un kas bremzē veiksmīgu uzņēmējdarbību, kā produkciju/pakalpojumu virzīt līdz galapatērētājam.

Iepazīšanās ar Junior Achievment programmas veiksmīgākajiem realizētājiem

5. – 9. klases izglītojamie

2017./2018. mācību gada skolēnu pavasara brīvlaiks

 

16.

Darba pasaules iepazīšana

Mana karjera sportā

Tikšanās ar sporta jomas profesionāļiem, lai iepazītos par viņa darba ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šo profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū un sporta elitē

5. – 9. klases izglītojamie

2018.gada februāris/marts

 

17.

Darba pasaules iepazīšana

Mana nākotnes profesija

Tikšanās ar skolas absolventiem- sarunas par viņu sasniegumiem savās profesijās ar prezentācijām par viņu karjeru un izglītības nozīmi tajā

7. – 9. klases izglītojamie

Februāris, 2018. gads

 

18.

Zemnieka un piensaimnieka profesija

No kurienes mūsu ēdnīca ir piens un āboli

Radošs darbs par ES un valsts atbalsta programmām „Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” un „Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem”. Pārrunas par to nozīmība un nepieciešamība organisma pilnvērtīgai attīstībai

Visas skolas klases

Marts, 2018. gads

EUR 422,65 autotransporta pakalpojumi

(pasākums var notikt tikai ar RD IKSD atbalstu)

19.

Manu vecāku arodi

Nofotografē savu vecāku darba vietā!

Izglītojamie dodas pie vecākiem uz darba vietu un nofotografē viņu viņa darba vietu un darba procesu

Rīgas Kristīgā vidusskolas izglītojamo vecāku darba vietas

Maijs, 2018. gads

 

20.

Kultūrmantojuma un tradīciju iepazīšana

Dziedi un dejo pāri robežām

Iepazīstam Latvijas un pasaules reģionu tradīcijas, sadarbības ar Kemnicas Evaņģēlisko skolu centru (Vācijā) turpināšana

Pamatskolas izglītojamie

2017./2018. mācību gada noslēgumā

EUR 700.00 par autotransporta pakalpojumiem

(pasākums var notikt tikai ar RD IKSD atbalstu)

21.

Mārketinga triks kā ceļš uz patiesu labsajūtu

Modernais hygge

Izglītojamo, kuri definē savu nākotnē vēlmi daudz pelnīt ar minimāliem līdzekļiem un darba ieguldījumu, tiek iepazīstināti ar komforta radīšanas biznesu – Dānijas hygge dzīvesveida pamatelementu

Pamatskolas izglītojamie

2017./2018. mācību gada noslēgumā

 

22.

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (PVS ID 3713)

 

Eiropas sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (PVS ID 3713)".

Plānotās aktivitātes 7.-9.klašu skolēniem noritēs maijā.

7.-9.klašu izglītojamie

2018.gada maijs

 

Sagatavoja:

Direktores vietniece izglītības un karjeras jomā Mārīte Alksne.

Datums: 11.10.2017.


Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018.mācību gadam .pdf formātā