RĪGAS KRISTĪGĀS VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU SARAKSTS

2018./2019. MĀCĪBU GADA I SEMESTRĪ

Stundu sākuma un beigu laiki atrodami šeit.

Interešu izglītības pulciņš, pedagogs

Telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Tautiskās dejas 1. – 2. klasei, Inga Annaite

14.

8.- 9. st.

8.- 9. st.

Tautiskās dejas 3. - 4. klasēm, Inga Annaite

14.

6. – 7. st.

6. – 7. st.

Zīmēšana, gleznošana 1.klasei, Terēze Tamane

23.

6. st.

6. st.

Zīmēšana, gleznošana 2.klasei, Terēze Tamane

29.

8.- 9. st.

Zīmēšana, gleznošana 3.-4.klasēm, Terēze Tamane

21.

8. st.

Citas personības praktiskā izaugsme 5.- 9.klase, Vija Zīlīte

24.

8.- 9. st.

Vides pētnieki 2.-3. klasēm, Ilze Andersone

23.

7.-9. st.

Vides pētnieki 4. – 5. klasei, Ilze Andersone

23.

6.-8. st.

Bībeles pulciņš 7.-9. klasēm, Mārtiņs Gailis

33.

0. st.

9.-10. st.

8.-10. st.

Rokdarbi 3.-5. klasēm, Inga Annaite

36.

7.-8. st.

Rokdarbi 6.-9. klasēm, Inga Annaite

36.

9.- 10. st.

Koris 2.-4.klasēm, Dace Liepa

13.

1. st.

6. st. – 2. klase

7. st. – 3., 4. klases

Koris 5.-9. klasēm, Dace Liepa

13.

9.- 10.st.

9.-10. st.

Koriģējošā vingrošana, Raivis Mizāns

BLC “Jota”/ 14.

1. kl.=6. st.

2. kl.=7. st.

4. kl.=8. st.

3. kl.=7. st.

Sporta pulciņš 1.-4.klasēm, Raivis Mizāns

14.

9.-10. st.

Sporta pulciņš 5.-9.klasēm, Raivis Mizāns

14.

7.-9. st.

Stundu sākuma un beigu laiki atrodami šeit.