RĪGAS KRISTĪGĀS VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU SARAKSTS

2018./2019. MĀCĪBU GADA II SEMESTRĪ

Stundu sākuma un beigu laiki atrodami šeit.

Interešu izglītības pulciņš, pedagogs

Telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Tautiskās deja, 1. – 2. klašu TDK

Inga Annaite

14.

14.35 - 16.00

14.35 - 16.00

Tautiskās deja, 3. – 4. klašu TDK

Inga Annaite

14.

13.00 – 14.30

13.00 – 14.30

Vizuālās mākslas pulciņš

1. klasei, Terēze Tamane

24.

13.50 – 15.50

Vizuālās mākslas pulciņš

2. klasei, Terēze Tamane

24.

13.00-13.40

15.20-16.00

Vizuālās mākslas pulciņš

3.-4. klasēm, Terēze Tamane

24.

14.35 – 15.15

Citas, Personības praktiskā izaugsme 5.- 9.klase, Vija Zīlīte

24.

14.35 - 16.00

Vides pētnieki 1.-3. klasēm,

Ilze Andersone

23.

13.50 – 16.00

Vides pētnieki 4. – 5. klasei,

Ilze Andersone

23.

13.00 – 15.15

Bībeles pulciņš

Mārtiņs Gailis

33.

9.10-9.20

12.50-14.30

8.20-8.30

Rokdarbi 3.-5. klasēm,

Inga Annaite

36.

13.50 – 15.15

Rokdarbi 6.-9. klasēm,

Inga Annaite

36.

15.20 – 16.45

Koris 2.-4.klase

13.

07.40-08.10

13.00-14.30

Koris “Tikai kopā” 5.-9. klasēm

13.

15.20-16.45

14.35-16.00

Citi individuālie sporta veidi, koriģējošā izglītība

Raivis Mizāns

BLC “Jota”/ 14.

1., 2. kl = 13.50-14.30

3.,4.kl..= 14.35 – 15.15

Citas sporta spēles, dažādas sporta spēles 1.-4. klasēm,

Raivis Mizāns

14.

15.20 – 16.45

Citas sporta spēles, dažādas sporta spēles 5.-9. klasēm,

Raivis Mizāns

14.

13.50 – 16.45

Stundu sākuma un beigu laiki atrodami šeit.