1.-8.klase 9.klase
Mācību gada sākums 2018.gada 3.septembris
Mācību gada beigas 2019.gada 31.maijs 2019.gada 14.jūnijs
I semestris 2018.gada 3.septembris – 21.decembris
II semestris 2019.gada 7.janvāris – 31.maijs
2019.gada 7.janvāris – 14.jūnijs
Rudens brīvdienas 2018.gada 22.oktobris – 26.oktobris
Ziemas brīvdienas 2018.gada 24.decembris – 2019.gada 4.janvāris
Pavasara brīvdienas 2019.gada 11.marts – 15.marts
Vasaras brīvdienas 2019.gada 3.jūnijs – 30.augusts
2019.gada 17.jūnijs – 30.augusts
  • 1.klases izglītojamajiem papildu brīvdienas no 2019.gada 4.februāra līdz 8.februārim;
  • 9.klases izglītojamajiem mācības beidzas 2019.gada 17.maijā – Pēdējais zvans;
  • Projektu nedēļa no 2019.gada 4.februāra līdz 8.februārim;
  • Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši nav iespējams nodrošināt mācību procesu, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, mācību gads var tikt pagarināts 1. -8. klases izglītojamiem.