2018./2019.mācību gada konsultāciju grafiks

APSTIPRINĀTS ar Rīgas Kristīgās vidusskolas direktores Ivetas Gailes 01.09. 2018. rīkojumu NR. VSKR-18-80-rs

Atjaunots 10.09.2018.

Skolotājs

Kab.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Iveta Gaile (Kristīgā māc.)

33.

8.stunda

Kristīne Zirjanova (Angļu val.)

Mārīte Alksne (Latv.v., lit.)

32.

31.

8.stunda

7.stunda

Solvita Kovaļevska (Angļu val.)

24.

8.stunda

Jeļena Jemeļjanova ( Krievu val.)

33.

8.stunda

0.stunda

Raivis Mizāns (Sports)

Z

0.stunda (no 8.00)

Kārlis Dreimanis (Matemātika)

34.

8.stunda

7.stunda

Dace Birnika (Fizika)

34.

9.stunda

Tekla Gagaine (Ķīmija, Bioloģ.)

11.

9.-10.stunda

Artūrs Jankauskis (Ģeogrāfija)

33.

7.stunda

Iveta Grēviņa (Vēsture, Soc. zin.)

31.

9.stunda

Mārtiņš Gailis (Inform., Krist. māc.)

22.

0.stunda

0.stunda

Sanita Selecka (Soc. zin., Sports)

35.

7.stunda (1.-4.kl.)

9. stunda (5.-9.kl.)

Terēze Tamane (Viz. māksla)

24.

8.stunda

9.stunda

Ina Kovaļeva (Krist. māc.)

3.

0.stunda

Dace Liepa (Mūzika)

13.

9.stunda

0.stunda

Inga Annaite (Mājtur. un tehn.)

36.

0.stunda( no 8.00)

0.stunda (no 8.00)

Juris Vingris (Mājtur. un tehn.)

1.

7.stunda

Dace Lukauska (3. klase un Latv. Val., Lit. 5.kl.5. kl.)

15.

0.stunda -3.klase

7.stunda – 5.klase

6.stunda – 3.klase

Ilze Andersone (1. klase un Dabaszinības 5.un 6.klasēm)

23.

7.stunda – 1.klase

9.stunda- 5.,6.klase

Indra Raudiņa (2. klase)

29.

6.stunda

6.stunda

Ieva Karlsberga (4. klase)

21.

7.stunda