2017./2018. mācību gada konsultāciju grafiks

APSTIPRINĀTS ar 01.09.2017. rīkojumu NR.VSKR-17-67-rs

Atjaunots 04.10.2017.

Skolotājs Telpa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Iveta Gaile (Kristīgā māc.) 33 7., 8. stunda
Mārīte Alksne  (Latv.v., lit.) 31 8. stunda 9. stunda
Zane   Kozlovska ( Latv.v., lit.) 24   1. stunda
  1. stunda
Kristīne Zirjanova (Angļu val.) 9. stunda
Solvita Kovaļevska (Angļu val.) 24 9. stunda
Linda Zīriņa (Angļu val.) 32 9. stunda
Marina Keviša (Krievu val.) 33 9. stunda 9. stunda
Kārlis Dreimanis (Matemātika) 34 7. stunda 8. stunda no plkst.14.00
Dace Birnika (Fizika) 34 9. stunda
Tekla Gagaine (Ķīmija, bioloģ.) 11 9., 10. stunda
Dace Sokolovska (Ģeogr., dabasz.) 34 9. stunda
Iveta Grēviņa (Vēsture, soc. zin.) 11 9. stunda    0. stunda
Mārtiņš Gailis (Inform., krist. māc.) 22    0. stunda 9. stunda
Sanita Selecka (Soc. zin., sports) 35, Z 0., 6. stunda    0. stunda
Guna Skujiņa (Viz. māksla) 12 8. stunda 8. stunda
Ina Kovaļeva (Krist. māc.) 3
  1. stunda
Dace Liepa (Mūzika) 13    0. stunda
Inga Pelēķe (Mājtur. un tehn.) 36 0., 9.stunda
Aivars Muzis (Mājtur. un tehn.) 1 8. stunda
Dace Lukauska (2. klase un matem. 5. kl.) 15 8. stunda( 5. kl.)     0. stunda
Ilze Andersone (4. klase) 23  7. stunda   7., 8. stunda
Indra Raudiņa (1. klase) 29    6. stunda 6., 7. stunda
Ieva Karlsberga (3. klase) 21 7., 8. stunda