Attālinātās mācīšanās procesa norise

Augsti godājamie vecāki un vecvecāki!

Ir pienācis izaicinājumu pilns laiks, pārdomu un arī lielā satraukuma laiks. Mēs reizēm piemirstam, ka laiks ir mūsu dzīve un lielākā vērtība, ko Dievs devis katram cilvēkam. Visi mēs steidzamies, mēģinot paspēt izdarīt, uzrakstīt, nodrošināties… Visam pietrūkst laika! Šodien Dievs liek mums izvērtēt tukšvārdību, nelietderību, izšķērdību, novērtējot cilvēcību un žēlsirdību. Un tad ir tik labi palasīt svēto tēvu pārdomas, ka lielākā dāvana, ko mēs varam sniegt viens otram, ir laiks, jo nekas dārgāks par mums atvēlēto laiku nevar būt. Riks Vorens savā grāmatā „Mērķtiecīga dzīve” raksta:

„Kad ciešam no pārslodzes, pirmais, ko atmetam, ir savstarpējo attiecību kopšana, ierobežojot laiku, enerģiju un uzmanību, ko prasa mīlestība uz savu tuvāko. Tā vietā, lai nodarbotos ar vissvarīgāko, mēs pievēršamies vissteidzamākajam.”

Jūs esiet laimīgi, ja variet teikt, ka dzīvē ievērojat šo vissvarīgāko tuvākmīlestības principu! Tā tiešām ir vislielākā laime pavadīt laiku kopā ar ģimeni, saviem mīļajiem. Mūsu skola ir mūsu draudze ar visiem tai piemītošiem plusiem un mīnusiem. Tā ir pasaulei tik neparasta sadraudzības forma, kas apvieno vienā veselumā tik dažādus cilvēkus ar to spēku, kas ir tikai un vienīgi Kristus Gara vienībā!

Mums ir iedots laiks! Izmantosim šo laiku, lai veltītu saviem bērniem nedalītu uzmanību! Būsim saprotoši, atvērti un mierpilni! Lai arī attālināti, bet dāvināsim viens otram sava laika mirkli, pasmaidīsim un pateiksim labu vārdu, lai atbalstītu un celtu cits citu!

Lai mums izdodas!

Ar patiesu cieņu, Dieva svētību vēlot – direktore Iveta

P.s. Lūgums regulāri sekot līdzi visai informācijai e-klasē, lai varētu pilnvērtīgi atbalstīt bērnus attālinātajā mācību procesā! Skolotāji un skolas vadība ir atvērta Jūsu jautājumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem!

I. Gaile

20.03.2020.


Attālinātā mācību procesa norise no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā.

Mācības Rīgas 1.Kristīgajā pamatskolā notiek attālināti no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim

 • Šajā laikā skolotāji ir pieejami no plkst.10:00 līdz plkst. 15:00, savās mācību dienās.
 • Skolēniem iesakām pie datora pavadīt limitētu laiku.
 • Apraksti ar stundā veicamajiem uzdevumiem tiks ielikti e-klasē dienasgrāmatā mājas darbu sadaļā līdz iepriekšējās dienas plkst.16:00.

Katrā stundā skolotājs būs paredzējis vismaz vienu uzdevumu, kas jāiesniedz skolotājam, lai pārliecinātos par tēmas apguvi. Darbs jāiesniedz līdz dienas beigām, ja nav norādīts citādi.

 • Skolotājs  būs pieejams savās mācību stundu dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00, telefoniski vai elektroniski. Skolēni var uzdot jautājumus arī ārpus šiem laikiem, bet tad atbilde tiks sniegta dienas laikā.
 • Mācību procesa nodrošināšanai galvenokārt izmantosim  e-klasi, soma.lv, uzdevumi.lv, whatsapp, māconis.zvaigzne.lv, letonika.lv

Ieteikumi, ierosmes, padomi skolēniem, vecākiem un skolotājiem attālināta mācību procesa nodrošināšanai

Ieteikumi skolēniem

Saplāno savu dienu, atvēlot laiku starp mācībām arī atpūtai un fiziskām aktivitātēm.

 • Atrod mājās savu darba vietu, kurā varēsi netraucēti veikt mācību uzdevumus.
 • Pārliecinies par iespēju izmantot datoru, planšeti vai telefonu ar interneta pieslēgumu un atbilstošu programmatūru.
 • Neskaidrību gadījumā konsultējies ar vecākiem vai skolotājiem.

Skolēnu atbildība

Katru rītu līdz plkst. 10.00 e-klases pastā vai  dienasgrāmatā saņemsi veicamos darbus, darbu veikšanas nosacījumus un vērtēšanas kritērijus.

 • Lūdzu, pārliecinies, ka ielogojies e-klasē ar savu kā skolēna paroli un lietotājvārdu, nevis vecāku, jo citādi uzdevumus nevarēsi saņemt!
 • Ja nevari atrast informāciju, sazinies ar klases audzinātāju vai skolu, rakstot e-klasē vai zvanot.
 • Regulāri veic uzdoto un atceries iesūtīt veikto darbu (vai norādīto darba daļu) skolotājam!
 • Ar atbildības sajūtu veic uzdoto, parādot savas zināšanas un prasmi mācīties.
 • Sazinies ar saviem skolotājiem regulāri, veic uzdevumus paredzētajā laikā, respektē skolotāja norādītos iesniegšanas termiņus, atbildi skolotājam, lūdz konsultāciju, ja kaut ko nesaproti.
 • Skolotāji būs Tavs atbalsts un palīgs šai mācību procesā – raksti e-klasē vai zvani.
 • Pēc Tavas pieslēgšanās un darbu iesniegšanas tiks uzskaitīti arī kavējumi, jo neiesniegts darbs nozīmē ierakstu  «n» e-klases žurnālā.
 • Ja esi saslimis, brīdini klases audzinātāju!
 • Neaizmirsti ikdienas steigā veselīgi paēst, izkustēties, iziet svaigā gaisā, ievērojot visus piesardzības pasākumus!
 • Neatliec visus darbus uz pēdējo brīdi, plāno savu dienas režīmu!
 • Arī skolas atbalsta personāls ir gatavs sniegt Tev nepieciešamo atbalstu šai mācību procesā un saziņā e- klases pastā.
 • Mēs esam pārliecināti, ka kopā strādājot mums izdosies sekmīgi īstenot šo mācību procesu!

ESI ORGANIZĒTS UN ATBILDĪGS!

TEV IZDOSIES!


Vecāku atbildība

Lūdzam atbalstīt bērna iespējas mācīties attālināti, palīdzot plānot laiku, dienas režīmu.

 • Sekot līdzi  skolēna un skolotāja sadarbībai e-klasē atbilstoši stundu sarakstam.
 • Ziņot klases audzinātājam par slimošanu vai kādām citām problēmām, kurām nepieciešams kopējs risinājums, lai nodrošinātu attālināto mācīšanos.
 • Galvenais saziņas līdzeklis informācijas apritē ir e-klases sistēma.
 • Skolotāji būs pieejami arī konsultācijās, ja tādas nepieciešamas, individuāli vienojoties par laiku.

Skolotāju atbildība

Plāno attālināto mācību procesu, aizpildot anketu savā outlook  e-pastā un veic katru dienu ierakstus e-klases žurnālā.

 • Iesniedz nedēļas stundu plānojumu atbilstoši stundu sarakstam, aizpildot anketu līdz katras nedēļas piektdienas beigām.
 • Ievieto e-klasē aprakstu ar stundā veicamajiem darbiem,  vērtēšanas kritērijiem, iesniegšanas termiņiem līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 16.00
 • Ir pieejams skolēniem konsultācijām e-klasē vai telefoniski  savās mācību stundu dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00. Par citu laiku var vienoties individuāli.
 • Sagatavo izdrukātus mācību materiālus tiem skolēniem, kuriem nav pieejams tehniskais nodrošinājums, lai nodrošinātu attālināto mācīšanos.
 • Darbus var saņemt un iesniegt vecāki skolā īpaši norādītā vietā pie skolas dežuranta  1. stāvā katras klases kastītē.
 • Seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina atgriezenisko saiti par mācību stundā apgūto, pie darbiem rakstot komentārus.
 • Sadarbojas ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu.
 • Seko līdzi darbu uzdošanas kvantitātei, lai neveidotos skolēnu pārslodze.

Lai mums visiem izdodas!

Lejuplādēt šo informāciju pdf formātā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *