Skolēnu domes rosinātās Labo darbu nedēļas ietvaros tika izsludināta izlietoto bateriju vākšanas akcija. Tajā 1.vietu ieguva 4.klase, 2.vietu – 5.klase, bet 3.vietu – 2.klase. Kopumā mēs esam savākuši 27,7 kilogramus izlietoto bateriju! Urā! Savāktās baterijas 8.klases Skolēnu domes dalībnieces vedīs uz atbilstošo nodošanas punktu, ar šo akciju piesakot sevi Valsts izglītības satura centra Labo darbu festivālam!

Savāktās baterijas Labo darbu festivālam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *