“Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?”

Godātie un mīļie vecāki!

Šoreiz īpaši uzrunāju tos vecākus, kuri ir mazliet paguruši, zaudējuši drosmi un sabijušies par savām spējām (nespēju) bērna skološanā. Ar šiem vārdiem vēlos stiprināt arī sevi, jo šogad skola ir skaļāka un neiecietīgāka kā citus gadus. Šī negatīvā parādība ir raksturīga gandrīz visām Latvijas skolām. Sociologi to skaidro ar vispārējo noskaņu Latvijā. Varbūt, bet pilnīgi pamatoti, Jūs varat būt neapmierināti ar skaļumu starpbrīžos, ar skriešanu gaiteņos un dažāda rakstura nepilnībām. Un.. Viena mēneša laikā esmu dzirdējusi jau vairāku izmisušu vecāku teiktus secinājumus: „Es nevaru tikt galā!”

„Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?” Jēzus saka Savam visticīgākajam, visdedzīgākajam un pašaizliedzīgākajam māceklim Pēterim brīdī, kad Pēteris, pretēji prāta loģikai, uzticībā Jēzum metas ūdenī, lai dotos pretī savam Kungam. Pēteris tikai mazliet zaudē drosmi, sabīstas, novērš acis no Kristus, sāk kliegt pēc palīdzības, un Jēzus viņu tik asi apzīmē ar vārdu MAZTICĪGAIS. Arī mums Jēzus Kristus saka to pašu. Viņš mums apsola Savu palīdzību, Savu spēku un iepriecinājumu. Viņš mums liek iet tālāk, pildot mums uzticēto svēto pienākumu pret saviem bērniem.

Aicinu Jūs uz kopā sanākšanu trešdien, 27. februāri pulksten 18.00, lai parunātu, ieklausītos un sevi stiprinātu! Pirms vecāku kopsapulces, iepriekš piesakoties, varēsiet tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem. Ir paredzēta lektores, VP RRP Rīgas Latgales iecirkņa KPN inspektores Kristīnes Alčauskas, lekcija par ļoti aktuālu tēmu:
“Bērnu pienākumi, kuri noteikti likumdošanā”.

Mīļi aicināti visi interesenti, gaidīsim arī Jūsu bērnus!

Ar vislabāko vēlēšanos Jūs satikt, patiesā mīlestībā –
direktore Iveta Gaile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *